Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απ΄ ευθείας στον Πρωθυπουργό.

Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις Διυπουργικές Επιτροπές.

Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών.
(βλ. άρθρο 72 επ. του π.δ. 63/2005)
Τελευταία Νέα

28.01.2019 | Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου

28-01-2019 | Θεματικές : Νέα, Υπουργικό Συμβούλιο

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα συνεδρίασε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο στο κτήριο της Βουλής των Ελλήνων. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση του Πρωθυπουργού, την οποία μπορείτε να διαβάσετε ή και να παρακολουθήσετε στο ακόλουθο οπτικό υλικό.

Δημόσια διαβούλευση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το «Σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

27-12-2018 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Νέα

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην κάλυψη, υπό τον έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), τόσο των οργανικών κενών, όσο και των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρχές της αξιοκρατίας, της ισότητας και της διαφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Γαβρόγλου καλεί όλους τους πολίτες και, ιδίως, τους εκπαιδευτικούς και τα λοιπά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, να υποβάλουν τα σχόλια, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους, τα οποία θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου που θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 4.1.2019. (Το σχέδιο της διαβούλευσης σε μορφή pdf )

Για να συμμετάσχετε στην εν λόγω διαβούλευση ακολουθήστε τη διεύθυνση:

http://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/opengov

3η συνάντηση του διυπουργικού συντονιστικού δικτύου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) & 1η των στατιστικών επικεφαλής των υπουργείων: Εκκίνηση της διαδικασίας για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για τους ΣΒΑ


Με τη δημοσίευση της Εθνικής Έκθεσης Αξιολόγησης και την απολύτως επιτυχημένη παρουσίασή της στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ τον Ιούλιο 2018, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της υλοποίησης της Ατζέντας 2030 στη χώρα μας. Ενόψει του περάσματος σε μία δεύτερη φάση, η οποία περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για τους ΣΒΑ, το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης προσκάλεσε τα εστιακά σημεία, αλλά και τους στατιστικούς επικεφαλής των Υπουργείων  σε συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018.

Συμμετείχαν 65  στελέχη της δημόσιας διοίκησης και σκοπός ήταν αφενός η ενημέρωση των εστιακών σημείων για την παρουσίαση της Εθνικής Έκθεσης Αξιολόγησης στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ, καθώς και για τις θεματικές προτεραιότητες της επόμενης συνεδρίασης του Φόρουμ, τον Ιούλιο 2019, και αφετέρου η συζήτηση για τη διαδικασία εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για τους ΣΒΑ.

Στελέχη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Εξωτερικών και της ΕΛΣΤΑΤ ενημέρωσαν τόσο για τα πεπραγμένα όσο και για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η διαμόρφωση του Σχεδίου Εφαρμογής και η ποσοτική παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των ΣΒΑ. Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, και στελέχη των υπουργείων, όπως και του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, διατύπωσαν απόψεις και προτάσεις για ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο διαμόρφωσης και παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για τους ΣΒΑ.

Όπως ακριβώς έγινε και με τη διαμόρφωση και την επιτυχημένη ολοκλήρωση της Εθνικής Έκθεσης Αξιολόγησης, η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για τους ΣΒΑ θα βασιστεί στην ανάπτυξη συμμετοχικών και από κάτω προς τα πάνω διαδικασιών. Προς την κατεύθυνση αυτή, όλα τα μέλη του διυπουργικού συντονιστικού δικτύου ανέλαβαν συγκεκριμένα καθήκοντα που θα πρέπει να φέρουν εις πέρας το επόμενο χρονικό διάστημα.